Alyssa Yoshino (headshot)

Alyssa Yoshino

President

2022-2023

Graduation Year : 2023

Previous APALSA Roles: