Natasha Crespo

Natasha Crespo (headshot)

Vice President

2019-2020

Class of : 2021